The Square Bird Foundation

R U U T L I N D
R U U D I
L A S T E F O N D

RUUTLIND RUUDI

Teeme koostööd erinevate laste ja perede heaolule suunatud organisatsioonidega, et aidata kaasa Eestis elavate laste üldise arengu ühtlustamisele, luues ka piiratud võimalustega lastele soodsamad tingimused iseseisvaks eluks ette valmistumisel.

Lapse isiksuse arengus on väga olulised lapsepõlvest saadud enesekindlus ja meeldivad mälestused, millele meie tegevus just keskendubki. Toredate ürituste ja reiside kaudu soovime kinkida ilusad mälestused lastele, kel neist mitteolenevatel põhjustel pole võimalik tegeleda hobiga, käia eakaaslastega koos kinos või kooliekskursioonil, leida elus positiivseid väljundeid. Tahame nendes lastes üles äratada sisemise sära ja tahtejõu, mis neis on peidus olnud rahaliste vahendite või motivatsiooni puudumise, tervisliku seisundi või traumast põhjustatud hirmu tõttu.

Usume, et iga laps tahab tunda elust rõõmu ja teada, et on milleski osav ning avastada enda jaoks see, mis teda elus õnnelikuks teeb. Meie soov on anda neile uut julgust ja enesekindlust näidates, et elu pole täis ainult takistusi, vaid ka võimalusi.


Ruutlind Ruudi Lastefondi missiooniks on suurendada piiratud võimalustega laste enesekindlust ja ühiskondlikku võrdsustunnet, rikastades nende elu positiivsete elamuste ja sündmustega.

Inspireerivate ja motiveerivate väljasõitude ning ürituste kaudu tahame arendada nende laste võimekust ja avardada silmaringi, et nad leiaksid üles oma peidetud ande, tunneksid elust rohkem rõõmu ja oleksid oma tuleviku suhtes avatumad. Meeldivate lapsepõlveelamuste kaudu tahame luua neile paremad tingimused enesearenguks ja aidata neil ette valmistuda täiskasvanuks saamiseks.

Meie tegevuse eesmärgiks on asendada piiratud võimalustega laste senised negatiivsed kogemused positiivsete elamustega, ükskõiksustunne armastusega elu vastu, kõrvalejäetuse tunne ühtekuuluvustundega, ning tõestada, et elu on täis imesid ja unistuste täitumist.

Positiivne elamus

ILUS MÄLESTUS

Uued teadmised

ENESEKINDLUS

Uus maailmavaade

ELURÕÕM

„ Juba seni toimunud väljasõitude tulemusel märkab tähelepanuväärseid tulemusi laste kognitiivses arengus. Ruutlind Ruudi kingib erivajadusega lapsele võimaluse teistega võrdväärselt tegevustest osa võtta, meeldivalt aega veeta ja näha, et „Mina suudan ka! Ma saan sellega hakkama!“
Sellised ettevõtmised lähendavad peret ja ühiskonda. Paljud lapsevanemad lasevad tuge nägemata jõuetult käed rüppe, kuuldes sageli enda pihta suunatud kriitikat ja kogedes üleüldist mõistmatust, mis selliste laste lähedastele osaks saab. Ruutlind Ruudi taoliste organisatsioonide abil saab peredele näidata, et nad pole üksi ja maailmas leidub inimesi, kes soovivad teistel aidata raskustega toime tulla ning nende ellu rõõmu tuua. Väljasõitude ajal suhtlevad vanemad üksteisega, õpivad asju positiivsest küljest hindama, muutuvad avatumaks ja oma lastega lähedasemaks. Saabub oluline mõistmine, et lapsele, kes tunneb, et ta „pole selline nagu teised“, pole mitte kunagi üleliigne öelda: „Sa oled mul eriline! Sa väärid õnnelikku elu!“ “

MARIA GLEAM, Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir kasvataja ja tugiisik

Sulge

Erivajadustega lapsed

Toeta meie tegevust

Loome koos lastele võrdsemad tingimused enesearenguks

Piiratud võimalustega lapsed

Meie lugu

Miks arvame, et lapsepõlvest saadud erakordne mälestus inspireerib suurtele tegudele.

image/svg+xml
image/svg+xml

Olles palju aastaid töötanud turismi valdkonnas põhiliselt reiside organiseerimise ja müümisega, tekkis mul ühel päeval tunne, et müümise asemel on tegelikult südames minu suurimaks sooviks seda reisirõõmu hoopis kinkida ja kinkida just neile, kes seda endale neist mitteolenevatel põhjustel mitte kunagi lubada ei saa. Tean enda kogemusest, kui inspireerivalt mõjub reisimine ning millise suure positiivse laengu saab igalt reisilt edaspidiseks. Jõudsin arusaamale, et reisimisel on väga suur emotsionaalne väärtus ja see on mõnes mõttes isegi hinge raviva toimega. Kes meist pole elus ühel hetkel tundnud, et vajame mingit positiivset elamust või sündmust, et siis jälle oma eluliste toimetustega edasi minna.

Arutasime erinevate heategevusvaldkonna inimestega, kas abivajavatele inimestele võiks selline mittemateriaalne kingitus üldse korda minna, ning selgus, et vajadus emotsionaalse abi ja tähelepanule järele on väga suur, seda eriti piiratud võimalustega lastel. Sain kinnitust oma mõttele ja siinkohal oli otsus tehtud, sihtasutus tuleb luua ning luua sellisena, et kõik kogutud raha läheb nende erireiside korraldamiseks ja läbiviimiseks. Teostuseni oli pikk tee, kuid meeldivaks üllatuseks leidsin oma ideele kohe toetajad ja kaasamõtlejad. Meie tiimi kuuluvad hetkel suure kogemusega pedagoog Reine Järve, suurelapselise pere isa Tanel Preitof ja Triin Rannas, kes on minu pikaaegne kolleeg ja spetsialist turismivaldkonnast. Me kõik panustame oma aega sihtasutuse tegevuse korraldamiseks vabatahtlikkuse alusel, et kinkida nendele lastele midagi suurt ja meeldejäävat. Usume, et selline eriline kingitus inspireerib neid tundma huvi teiste kultuuride vastu, õppima uusi keeli ja mis peamine, paneb neid tundma end võrdväärsena kõikide teiste lastega, sõltumata sotsiaalsest taustast või tervislikust seisundist. Igal lapsel on õigus tunda end õnnelikuna ja võrdsena teistega, saada soovitud tähelepanu ja tunda, et keegi hoolib ja usub neisse.

Reisiplaanidest on välja kasvanud midagi palju enamat. Lisaks reisimisele korraldame nüüd piiratud võimalustega lastele ka erinevaid elamusüritusi ja ühepäevaseid väljasõite loodusesse ja põnevatesse paikadesse. Tahame luua lastega pikaajalise sõprussuhte, et koos regulaarselt ühiseid seiklusi ette võtta.

Meie poolt korraldatud üritused ja väljasõidud on nende laste võimalus tutvuda teiste toredate lastega, saada meeldejääv positiivne kogemus kogu eluks ning näha, et elu on täis imelisi võimalusi ja ettearvamatuid positiivseid elamusi. Organiseerime professionaalse meeskonnaga toredaid väljasõite üle kogu maailma - Vudila Jõulumaast rabamatkani, Jõuluvana külastusest Lapimaal Disneylandini Pariisis. Need võivad esmapilgul tunduda vähetähtsad, kuid tegelikkuses tõstavad lapse enesehinnangut tohutult ning annavad neile positiivse tõuke edaspidiseks.

Kõik meie üritused ja väljasõidud on hoolikalt ette planeeritud, võttes arvesse just konkreetse ürituse või väljasõidu laste vanusegrupi, erivajadused ning ootused. Välisreiside või ööbimist sisaldavate väljasõitude puhul, katab sihtasutus ka kõik seonduvad kulud - majutuse, toitlustuse, transpordi, reisikindlustuse (tervisekindlustuse), sissepääsupiletid ja ka ettearvamatu reisiolukorraga tekkivad kulud. Tagame professionaalselt läbi mõeldud kava ja tingimused ning vajadusel kasutame ka spetsialistide abi. Välisreisid toimuvad väikestes gruppides, 3-8 last, olenevalt sihtkohast ja igal reisil on kaasas vähemalt 1 sihtasutuse esindaja ning lapsevanemad / eestkostjad / hooldajad. Meie soov on läbi viia vähemalt 3 välisreisi aastas ning loodame, et iga aastaga saame aidata järjest rohkem lapsi. Lähemalt saab kõikide reisitingimustega tutvuda siin.

Anname piiratud võimalustega lastele lootust ja jõudu saada iseseisvamaks, aktiivsemaks ja loovamaks.

Palume olla suuremeelsed ja aidata meil anda juurde motivatsiooni unistada suurelt just nendele lastele, kellel nendest sõltumatutel asjaoludel sellest väga puudust on.

Lugupidamisega,

Anne-Mari Loik
asutaja / juhatuse liige

Sihtasutuse põhikiri
Annetuste kogumise hea tava
Küsimused ja vastused
Reisireeglid
Leping lapsevanemaga/hooldajaga
Sponsorlepingu näidis
2016. aasta bilanss ja käive
Anne-Mari Loik CV
Privaatsustingimused

Tee head